CHÍNH CHỦ BÁN MTKD SỐ 12 NGUYỄN TIỂU LA, PHƯỜNG 5, QUẬN 10