Thanh toán


  • TK Vietcombank- Nguyễn Thiện 007.1000.595.214 - CN HCM
  • hoặc TK Vietcombank- CTy TNHH DV Bat Dong San Dreams 007.100.124.5454 - CN HCM
  • .....
  • Nội dung chuyển khoản: [Số Điện Thoại_DangTin] HOẶC [Số Điện Thoại_XemNangCao]
  • .....
    Xin cảm ơn.
    HOTLINE: 09.1800.1839 - 0898.013.777

Thông tin thanh toán MOMO: