ĐÃ BÁN 273/… Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Bình Thạnh