Nhà 130m2, ngang 5.5m hẻm lớn XVNT, quận BT

Tin BĐS